Hoa thủy tiên

Kích thước: 55x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998

Kích thước: 55x75cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998