Gánh lúa qua cầu

Kích thước: 40x60cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 1985

Kích thước: 40x60cm. Chất liệu: lụa. Năm sáng tác: 1985