Tuổi trăng tròn

Kích thước: 60x85cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998

Kích thước: 60x85cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 1998