Điện Biên ngày mới

Kích thước: 60x40cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2008

Kích thước: 60x40cm. Chất liệu: bột màu. Năm sáng tác: 2008